Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564

เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ   ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และกำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  นั้น

เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพิ่มการยกระดับ 13 จังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด เพื่อแก้ปัญหาโควิด - 19 ที่สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤติ  ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายและดำเนินกิจกรรมของบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พักโดยไม่จำเป็น  ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 กำหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อ Online แทน

เอกสารแนบ

สัมภาษณ์online

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง