Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุข

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุข

24 พฤศจิกายน 2560 นายสินธพ  โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในฐานะประชาชนจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุข ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  ณ โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาร่วมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ลอกคูคลอง เก็บขยะ และ ทาสีสะพานข้ามคลอง  เป็นต้น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดระยอง ได้นำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่