Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

ทส. คลายกังวล “หนอนตัวแบนนิวกินี” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เชิงลึกทั้งในด้านวิชาการ การกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี

ทส. คลายกังวล “หนอนตัวแบนนิวกินี”   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เชิงลึกทั้งในด้านวิชาการ การกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี

                   เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายนณณ์ ผาณิตวงศ์ กล่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis) เพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี ตามที่มีรายงานการพบในประเทศไทย

โดยนายวิจารณ์ กล่าวว่า การประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวิชาการ การะบุชนิดพันธุ์ โดยการตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันชนิดพันธุ์ของหนอนตัวแบนนิวกินี  โดยทาง สกว.จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอร่วมกับนายนณณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพื้นที่แพร่กระจายของประเทศไทย ทั้งพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม แลพื้นที่ป่าไม้ การควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการเป็นพาหะของโรค การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่กระจาย รวมทั้งการวางแผนป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเข้าสู่เขตพื้นที่ป่า การหลุดรอดปะปนไปกับสินค้านำเข้า-ส่งออก รวมทั้งการกำจัดที่ถูกต้อง พร้อมมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของมนุษย์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ทั้งนี้ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสามารถป้องกันได้ ตามสโลแกน “แจ้งข่าว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ล้างผัก” ทั้งนี้เมื่อพบเห็นหรือสงสัยให้ถ่ายรูป และแจ้งมาที่แอพลิเคชั่นไลน์ Line:@qbw4880w

ด้านนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ.กล่าวว่า สำหรับการเสนอปรับสถานภาพของหนอนตัวแบนนิวกินี ตามทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย จากรายการ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย เป็นรายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว หรือ รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มี่แนวโน้มรุกราน จะดำเนินการภายหลังทราบผลการสำรวจและประเมินความเสี่ยงแล้ว โดยจะนำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) พิจารณาให้ความเห็นตามลำดับต่อไป

นายนณณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีรายงานการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในพื้นที่ 20 จังหวัดของไทย ซึ่งข้อน่ากังวลเกี่ยวกับหนอนตัวแบนนิวกินีคือมีรายงานการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นพบว่าหนอนชนิดนี้กินทากเป็นอาหารและทำให้ทากท้องถิ่นสูญพันธุ์ ซึ่งในประเทศไทยต้องมีการศึกษาว่าจะกระทบกับทากท้องถิ่นและความหลากหลายของทากท้องถิ่นในพื้นที่ป่าหรือไม่ เหตุที่ต้องกังวลในเรื่องของทากเพราะแมลงสำคัญในระบบนิเวศของไทยจะมีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ร่วมกับหอยทาก ซึ่งจะมีผลให้หิ่งห้อยลดจำนวนหรือสูญพันธุ์จากประเทศไทยได้ นอกจากนั้นยังมีในเรื่องการเป็นพาหะในโรคสู่คนหรือไม่ซึ่งต้องทำการศึกษาวิจัยต่อไป.                    
                                            
                    
                    ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/610444