Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ณ ไร่หญ้าเพื่อน้อง ม. 6 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียอันตรายตั้งแต่ครัวเรือน