Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง นำรถโมบายเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จุดให้บริการ ณ  อบต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  มีกำลังการผลิตในวันที่ 3 พ.ย.2560  แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ขวดขนาด 500 มล. จำนวน 2000 ขวด  วันที่ 4 พ.ย.2560 แกลลอน  5 ลิตร จำนวน  350  แกลลอน ขวดขนาด  500  มล. จำนวน  2300  ขวด และวันที่ 5 พ.ย.2560  แกลลอน  5  ลิตร จำนวน  300  แกลลอน ขวดขนาด  500  มล. จำนวน 2200  ขวด  วันที่ 6 พ.ย.2560 แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ขวดขนาด 500 มล. จำนวน 1500 ขวด

แกลเลอรี่