Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

ปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

1 กรกฎาคม 2563 นายโกเมศ  พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 60 ตำบล ในอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 โดยสามารถดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครได้ครบทุกตำบล จำนวน 60 คน/60 ตำบล และขึ้นบัญชีสำรอง 3 คนโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63

แกลเลอรี่