Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล)  ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี  ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นายสินธพ  โมรีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูการผลิตน้ำดื่ม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์นำรถโมบายมาผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วนในพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 1 อาทิตย์   โดยการประสานความร่วมมือของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และในภาคบ่ายผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจปริมาณน้ำ ที่วัดถั่วทอง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

แกลเลอรี่