Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

โครงการสำนักงานน่าอยู่ (กิจกรรม 5 ส) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (BIG CLEANING DAY)

โครงการสำนักงานน่าอยู่ (กิจกรรม 5 ส) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (BIG CLEANING DAY)

25 มีนาคม 2563  ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  ร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ (กิจกรรม 5 ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (BIG CLEANING DAY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เสริมสร้าง ระเบียบวินัยที่ดีในการทำงานของข้าราชการและพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แกลเลอรี่