Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส.

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส.

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ของ ทส. เป็นประธานการประชุมเตรียม  ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้หน่วยงานสังกัด ทส. ระดับพื้นที่ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ และกำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

แกลเลอรี่