Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)    ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563

9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2563 และให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการงดใช้ถุงพาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร และช่วยประชาสัมพันธ์การงดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมผ่านเสียงตามสายในชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางเฉลา  กะเหว่านาค  ประธาน ทสม.จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการประชุม

 

แกลเลอรี่