Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรั ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรั ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

23 ธันวาคม 2562 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และ นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ และให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเดินรณรงค์  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี ในเวลา ๑๕.๓๐ น.

แกลเลอรี่