Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

นางสาววนิดา  แย้มสรวล  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อาคารตึกฝรั่ง วัดชินวนารามราชวรวิหาร  ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แกลเลอรี่