Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2562

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2562

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววนิดา  แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2562  ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาคือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไลฟ์ แอนด์ บลูสกายฯ ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม  และในโอกาสนี้ นางสาววนิดา  แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

แกลเลอรี่