Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (21 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (21 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประธานพิธีโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ที่ บริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ
วันนี้ (21 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานพิธีโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  นายสินธพ  โมรีรัตน์  ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี    นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี  นายดรณ์  สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา   หัวหน้าส่วนราชการ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประชาชนเข้าร่วม  จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ”จังหวัดปทุมธานี ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัด สำหรับกล้าไม้ที่ปลูกก็จะเป็นกล้าไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จำนวน ประมาณ 220 ต้น ขนาดพื้นที่ปลูกประมาณ 2.53 ไร่ ณ บริเวณโครงการสระเก็บน้ำพราราม9 เป็นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน สนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้และเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สืบไป

แกลเลอรี่