Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

  1. วุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้าง  15,000 บาท
  2. วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม ตำแหน่ง        เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท  ค่าครองชีพ 600 บาท
  4. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท  ค่าครองชีพ 600 บาท
  5. วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง พนักงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท

    กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 

    ตามวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เอกสารแนบ

ลจ

ขนาดไฟล์:1.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 335 ครั้ง