Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กิจกรรมในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

กิจกรรมในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

15 สิงหาคม 2562  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน บูรณาการร่วมกับ อบต.เคลื่อนที่วิถีชุมชนตำบลบึงคอไห ปี 2562 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพินิจ  บุญเลิศ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  ณ มัสยิดแดง  ต.บึงคอไห  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  วัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่  โดยสำนักงานฯ ได้นำกล้าไม้ และเอกสารเผยแพร่ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ งานที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหน้าที่ของสำนักงานฯ

แกลเลอรี่