Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

จิตอาสาสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม

จิตอาสาสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.สนง.ทสจ.ปทุมธานี รองประธานคณะทำงาน ฝ่ายบำรุง รักษาต้นไม้ภายในบริเวณรอบพิธีฯ มอบหมายให้ข้าราชการและ จิตอาสาสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จพระราช-ดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุบุญฤทธิ์ ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม  ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

แกลเลอรี่