Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

ประเมินหน่วยงาน "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ปี 2561

ประเมินหน่วยงาน  "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ "สำนักงานสีเขียว (Green Office) "  ประจำปีงบประมาณ 261 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงานให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างและต้นแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในจังหวัด  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการผู้รับผิดชอบของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 6  มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน

แกลเลอรี่