Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปทุมธานี
เดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

แกลเลอรี่