Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน โดยจังหวัดปทุมธานี   ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ณ วัดบึงบอน  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  วัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่  โดยสำนักงานฯ ได้นำกล้าไม้ และเอกสารเผยแพร่ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ งานที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหน้าที่ของสำนักงานฯ

แกลเลอรี่