Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

ประกาศจังหวัดปทุมธานีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดปทุมธานีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจจังหวัดปทุมธานี (โดย สนง.ทสจ.ปท.) ที่ 01/2561   มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

1. ถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  จำนวน 325 ใบ

2. กากน้ำตาล  จำนวน  7,800 ลิตร

พร้อมจัดส่งให้แกนนำชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  65 ชุมชน

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สอบถามมายังส่วนอำนวยการ สนง.ทสจ.ปทุมธานี ผ่านทางอีเมล์ pathumtani.org@mnre.go.th 

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pathumthani.mnre.go.th 

หรือ www.gprocurement.go.th  หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2581 6341 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ

ประกาศวัสดุการเกษตร61

ขนาดไฟล์:1.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง