Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

22 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"  ซึ่งจัดโดยจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ วัดโพธิ์นิ่ม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้นำกล้าไม้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

แกลเลอรี่