Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนวิ่ง Save Zoo Run 2022 ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ 9 แห่งทั่วไทย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนวิ่ง Save Zoo Run 2022  ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ 9 แห่งทั่วไทย
เชิญชวนวิ่งSave Zoo Run 2022 เป็นงานวิ่งรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand
วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ 9 แห่งทั่วไทย
 
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนวิ่ง
Save Zoo Run 2022 เป็นงานวิ่งรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand
วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ 9 แห่งทั่วไทย
นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา, นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการ
สวนสัตว์เชียงใหม่ และนายอนุพงษ์ อนนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมแถลงข่าว "Save Zoo Run
2022" ซึ่งเป็นงานวิ่งรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์
ทุกสวนสัตว์ทั่วไทย โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสงานวิ่งที่แปลกใหม่ ภายในสวนสัตว์ 9 แห่ง 9 บรรยากาศ อึ้ง ทึ่ง กับพฤติกรรมที่ไม่
เคยรู้ สัมผัสชีวิตพิศวงคาดไม่ถึงของสัตว์ป่าทุกตัวอย่างใกล้ชิด สูดอากาศบริสุทธิ์สุดชิล สนุกสุดมันส์ อิ่มอร่อยกับเมนูถิ่น อาหารพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ณ Mini Z00 ธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 ปทุมธานี
นายชวลิต ชูขจร เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย สวนสัตว์จำนวน
6 แห่ง 2 โครงการ และ 1 ศูนย์อนุรักษ์ มีสัตว์ในความรับผิดชอบจำนวนกว่า 9,000 ชีวิต ที่ต้องดูแลทั้งอาหาร สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีทุกตัว จัดเป็นภาระหนักและใหญ่ของสวนสัตว์ทุกแห่ง นอกจากนี้สวนสัตว์ยังมีหน้าที่ต้องศึกษา วิจัย และ
อนุรักษ์ เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ไว้มีให้สูญพันธุ์ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวใช้บริการการจัดกิจกรรมวิ่ง "Save Zoo Run 2022" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นอกจากส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพของ
นักวิ่งและประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นการวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการต่างๆ ที่สวนสัตว์แต่ละแห่งดำเนินการอยู่ โดย
รายได้จากค่าสมัครของนักวิ่งทุกรายๆ ละ 100 บาท และ VIP 300 บาท จะถูกนำไปสมทบกับเงินรายได้จากผู้สนับสนุนการจัด
งาน (Sponsor) มอบให้แก่โครงการเพาะขยายพันธุ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของแต่ละสวนสัตว์ที่มีความจำเป็นแตกต่างกัน ดังนี้
1. โครงการเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งเพื่อการอนุรักษ์และดูแลสุขภาพสัตว์ชรา สวนสัตว์นครราชสีมา
2. โครงการศึกษาวิจัยหมีแพนด้าและดูแลสุขภาพสัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เชียงใหม่
3. โครงการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆและนกกาฮังเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารช้างและเพิ่มมูลค่ามูลช้าง คชอาณาจักรสุรินทร์
5. โครงการเพาะขยายพันธุ์กวางไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์ขอนแก่น
6. โครงการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี
7. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกและสมเสร็จเพื่อการอนุรักษ์ สวนสัตว์สงขลา
8. โครงการจัดตั้งนิทรรศกรศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ในโครงการ MIN 200 ธัญบุรี
9. โครงการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย
บุรีรัมย์
สำหรับรูปแบบและกำหนดการวิ่งในงาน "Save Zoo Run 2022" วิ่งรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Sports Run
Tourism Zoo Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ทั่วไทย มีดังนี้
- สนามแรก มินิมาราธอน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
- สนามที่ 2 มินิมาราธอน วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
- สนามที่ 3 มินิมาราธอน วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- สนามที่ 4 วิ่งเทรล
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ สวนสัตว์สงขลา
- สนามที่ 5 วิ่งเทรล
วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น
- สนามที่ 6 มินิมาราธอร วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- สนามที่ 7 วิ่งเทรล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ คชอาณาจักร สุรินทร์
- สนามที่ 8 มินิมาราธอน วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ มินิชู ธัญบุรี ปทุมธานี
- สนามที่ 9 ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย
บุรีรัมย์
โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสกับการวิ่งที่แปลกใหม่ ท่ามกลางกลิ่นอายของสัตว์ป่านานาชนิดตลอด 2 ข้างทาง ภายในสวนสัตว์
9 แห่ง 9 บรรยากาศ เป็นการวิ่งไป เดินไป พร้อมกับชมสัตว์ตามจุดต่างๆ และสัมผัสกับ Land Mark ที่เป็น Unseen ของแต่
ละสวนสัตว์อีกด้วย
สำหรับอุปกรณ์ที่ผู้สมัครจะได้รับ ประกอบด้วย เสื้อวิ่ง T- Shirt, BIB, เหรียญที่ระลึก และผู้สมัครแบบ VIP ค่าสมัคร
2,000 บาท จะได้รับอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ ถ้วยรางวัลพิเศษสลักชื่อผู้สมัคร และกระเป๋าสะพายยิมเทรนนิ่ง 1 ใบ นอกจากนี้ยัง
มีโปรโมชั่นค่าสมัคร และของพิเศษต่างๆ อีกด้วย เช่น สมัครครบ 9 สนาม จะได้รับ บัตร Save Zoo Run 2022 เข้าชมสวน
สัตว์ที่ไหนก็ได้ตลอด 1 ปี จำนวน 4 คน พร้อมรถ 1 กัน, สมัครครบ 5 สนาม จะได้รับเสื้อฟินิซเซอร์สุดพิเศษ โดยเสื้อวิ่งจะดึง
สัตว์ที่เป็นไฮไลท์ในแต่ละสวนสัตว์ มาออกแบบพิเศษโดยเฉพาะสวนสัตว์ต่างๆ เหมาะกับการเก็บสะสมเป็นคอลเลคชั่นคน
รักสัตว์และรักสุขภาพ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Save Zoo Run 2022 สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้แล้ววันนี้
โทร.099-425-0222, 099-430-0055 หรือ WWW.APPKEELAA.COM หรือ FB : WEB.APPKEELAA

เอกสารแนบ

กพ65

ขนาดไฟล์:1.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง