Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

รมว.ทรัพยากรฯ ตั้งคณะติดตามคดีเปรมชัย ยันไม่ต้องห่วงเรื่องโยกย้าย วิเชียร

รมว.ทรัพยากรฯ ตั้งคณะติดตามคดีเปรมชัย ยันไม่ต้องห่วงเรื่องโยกย้าย วิเชียร

ล่าสุด (8 กุมภาพันธ์ 2561) พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อหาแนวทางป้องกันและดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกเข้ามาล่าสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่อนุรักษ์

              โดยวาระพิเศษในการประชุมครั้งนี้ คือการติดตามคดีของ นายเปรมชัย กรรณสูต พร้อมพวก ซึ่ง พล.อ. สุรศักดิ์ ยืนยันว่ามีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อติดตามการดำเนินคดีนายเปรมชัยโดยเฉพาะ จนสิ้นสุดคดีในชั้นศาลฎีกา แม้จะต้องใช้เวลาหลายปี เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่หวงห้าม รวมถึงจะมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับด้วย

              สำหรับในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมดูแล พล.อ. สุรศักดิ์ เผยว่า ที่ผ่านมาทางกระทรวงมีมาตรการที่ดีอยู่แล้ว จึงนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดได้ อย่างไรก็ตามในเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ มีคนเข้าไปกระทำความผิดในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันมากขึ้น แต่ยืนยันว่า ไม่มีการปิดพื้นที่อุทยานแน่นอน

https://hilight.kapook.com/view/167814