Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
tp[

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 เม.ย. 62

การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

1 เม.ย. 62

คู่มือการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

23 เม.ย. 62

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13 ก.ค. 61

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพษิ พ.ศ. 2560 – 2564 จังหวัดปทุมธานี

17 พ.ค. 61

รายงานประจำปี 2560

1 มี.ค. 60

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด: 2236 ครั้ง
9 ธ.ค. 59

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 2237 ครั้ง
13 มิ.ย. 60

สถานะการณ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
< 1 2 3