Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
tp[

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 มิ.ย. 60

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

23 มิ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

23 มิ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

23 มิ.ย. 60

หนังสือมอบอำนาจ

23 มิ.ย. 60

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา (ใช้)

23 มิ.ย. 60

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา (ขอเจาะ)

23 มิ.ย. 60

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

13 มิ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2